ULLA 
Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Jubb-stova


Foto:  Knut Hallvard Ulla, J. Sponland og utlån frå Per Ulla

Jubb-stova - modellen til Per Ulla
Jubb-stova midt i bildet. Måleri av Karl Strømme
Jubb-buda til venstre, Åkre-løa i midten og Jubb-stova til høgre
F.v. Ola-løa, Åkre-stova, Jubb-stova, Ola-naustet framom og Jubb-buda heilt til høgre


Kristian Jobson Ullahammer
Filop Jobson Ullahammer
Marie Jobsdt. Lausund f. Ullahammer midt i bildet. Her saman med skuleklasse på Harøya
Laura Ulla, Marie J. Ullahammer og Trine K. Ullahammer i kaffekos på Haugen
Nils Kjerstad og Olufine Jobsdt. Kjerstad f. Ullahammer

Ståande bak: Trine Ullahammer og Svanhild Ullahammer (med hatt)
Ved bordet: To ukjende, Olufine og Nils Kjerstad


Trine Ullahammer
Svanhild og Trine Ullahammer

Trine Ullahammer Trine Ullahammer

Bak: Laura Ulla og Thea Ullahammer.
Framme: Trine Ullahammer og Helga Ullahammer
Bak: Ukjend og Trine Ullahammer
Framme: Thea Ullahammer

Bak: Trine Ullahammer
Framme: Olufine Ullahammer og Kristine Ullahammer
(seinare gift med Edvard Verpeide)

Svanhild Ullahammer
Sevrin K. Ullahammer Sevrin K. Ullahammer

Sevrin K. Ullahammer Sevrin K. Ullahammer

Sevrin K. Ullahammer Johan S. Ullahammer med "Svalen" i bakgrunnen

Filop J. Ullahammer med "Svalen" i bakgrunnen Ingeborg Holsvik frå Volda, tenestetaus i Hånes-kyrkja

Frøydis f. Ullahammer og Peter Hove, 1945 Bak: Gustav V. Ulla, Filop J. Ullahammer
Framme: Elida Ulla, frk Godø med Per Ulla på fanget
Til høgre: Emma Ulla

Kristi "Kitta" Ulla, Anna-moste og Svanhild Aasebø Staale Leiv Aasebø
Svanhild Ullahammer og ukjend
Bryllaupet til Laura f. Ulla og Sevrin K. Ullahammer i 1920
Frk. Aarøes Hotel i Molde, seinare Nobel Hotel

Jubb-borna i 1937
Bak: Frøydis, Solveig og Judit.   Framme: Johan, Tordis og Kristian Ullahammer

Svanhild, Trine og Solveig Ullahammer
Katte-kos på Haugen. Trine og Svanhild med Laura i bakgrunnen
Frå venstre: Ansgar Fredriksen, Sevrin, Trine, Svanhild  og Samuel Andersen
På Kvernholmen om lag 1920
Filop J. Ullahammer, Laura Ulla og dei to døtrene til fyrvaktar Godø
Ein fin bukett framfor Hånes-kyrkja på 1930-talet
F.v. Ingebjørg Åkre, Ragnhild Godø (gift Eidskrem) Solveig Ullahammer, ukjend,
Borgny Ulla (Jo) og Judit Petrine Ullahammer
F.v. Ukjend, Sevrin K. Ullahammer, Ingeborg Godø, Laura Ullahammer, Ansgar Fredriksen (bak), ukjend og Petter Godø

F.v. Sylvi, Lars (gift med Solveig Ullahammer), Lars Sverre og Karl Rune Gamlem
Attmed Hånes-kyrkja om lag 1930. Barna f.v: Judit, Solveig, Frøydis og Tordis
Bak f.v: Ingeborg Holsvik, tenestetaus, Antonette Ulla, Sevrin og Laura, Trine og Samuel Andersen
Solveig og Frøydis stig om bord i færingen. Sevrin K. Ullahammer ved årane. "Svalen" i bakgrunnen
F.v: Gustav V. Ulla, Emma Ulla, Per Ulla på armen til Elida Ulla, Johan P. Ulla, Filop J. Ullahammer
På Ulla. Besøk frå Thomas-garden på Austnes om lag 1938. Foto utlånt av Palma Brandal
F.v: Andreas P. Austnes, Olga Austnes, Thomas P. Austnes med Atle på fanget, Randi Austnes, Oskar Austnes
og Palma Austnes (gift Brandal). Heilt til høgre: Filop Jobson Ullahmmer


Gå til toppen