ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling

Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Krogsholmane
Ulla fyr

Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt 

StadnamnTil venstre ser vi Ullahornet med Bjørnsonprofilen og Ullahammaren rett under.  På bryna står Johan Bernt Ulla.  Fotografi i 1937 Leiv Rørvik.

Dette er  eit godt eksempel på eit stadnamn frå Ulla.  Før i tida var det namn på kvar ein stein, kvar ei vik, kvart eit gjøl, kvart eit nes, kvar ei slette, kvar ein bakke, kvar ein haug og kvart eit berg.  Dette var heilt  nødvendig når ein skulle seie frå kvar ein var eller når  ein skulle hente nokon.  Dersom ein til dømes var inne ved Frøysteinen og sette poteter, var det ikkje tvil om kvar det var.  Likeeins var det viktig for å finne fram til fiskeplassar på sjøen, såkalla med.  Legg merke til uttalen med det typiske halvemålet.  Det vil seie at h'en i byrjinga av eit ord blir sløyfa, medan ein legg til ein h når ordet tek til med ein vokal.  På lenka nedanfor finn du dei viktigaste
 

Stadnamna er samla inn av Sevrin G. Ulla og lese inn på lydband i august 1983.  Eg laga kart med presentasjon av stadnamna i mai 2002.  Kartet heng i sjøbuda på Ulla Havsportsenter.  Detaljar frå kartet kan du sjå på denne